Skip to content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor al de geleverde goederen en diensten van Ramenwebshop. De klant aanvaardt deze voorwaarden uitdrukkelijk en onherroepelijk door de plaatsing van een bestelling.

Gegevens onderneming

Reno Bjoc bvba (Hierna ramenwebshop)
Mallekotstraat 71
2500 Lier
BTW: BE0448986472
TEL: 03/236.79.99
Mail: info@ramenwebshop.be
Bankrekeningnummer: BE43 2200 5750 7801

Offertes, bestellingen en leveringen

De klant dient de inhoud van de bestelling en de maten van de elementen goed te controleren daar hij/zij er de eindverantwoordelijkheid van draagt. Ramenwebshop kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inconsistenties tussen verschillende ramen of verkeerd ingevoerde maten.

Schadebedingen beperken zicht tot de waarde van de goederen zelf, schade aan gebouw/mensen/omgeving kunnen nooit opgenomen worden in een beding.

Ramenwebshop tracht alle bestellingen zo snel mogelijk af te ronden, vertragingen in leveringen voor welke reden dan ook kunnen nooit leiden naar schadevergoedingen.

Leveringen gebeuren tot aan de voordeur/stoep, ook dient er hulp voorzien te worden als de te leveren goederen te zwaar zijn om door 1 persoon veilig en comfortabel gedragen te worden. Gevelliften en kranen die eventueel nodig zijn om te goederen tot hun plaats van plaatsing te krijgen zijn nooit inbegrepen.

De klant dient een parkeerverbod en parkeerplaten te voorzien indien er niet voor de deur geparkeerd kan worden.

Indien een levering niet kan doorgaan dient de klant dit schriftelijk te laten weten 72 uur op voorhand, anders zal ramenwebshop hier een vergoeding voor kunnen aanrekenen. Hetzelfde geldt als onze leveringsploeg zich voor niets verplaatst heeft.

Bij de levering van de goederen dient de klant de goederen te inspecteren op schade en volledigheid. 48u na de levering of na de plaatsing van de goederen worden klachten niet meer aanvaard.

Leveringen gebeuren enkel in Belgiƫ en steeds op 1 adres. Uitzonderingen hierop moeten case by case bekeken worden.

De garanties beginnen lopen vanaf de dag van levering. Raamwebshop biedt volgende garanties aan:

  • Profielen, kleur, panelen, glas: 10 jaar
  • Hang en sluitwerk, motoren, rolluiken: 2 jaar

Bij inroeping van de garantie kan dit leiden tot een korting, herstelling of vervanging van het element. De keuze tussen herstelling of vervanging ligt bij raamwebshop, een korting gebeurt telkens in onderling akkoord.

Indien een klacht wordt ingeroepen en deze onontvankelijk wordt beschouwd na bezoek van onze expert dan zal hier een voorrijkost voor worden aangerekend van 100 euro + manuren (van vertrek tot terugkomst magazijn ramenwebshop).

Als de klant afziet van de bestelling zal ramenwebshop gerechtigd zijn een vergoeding te eisen voor de waarde van de goederen die reeds in productie werden gezet alsook een schadevergoeding.

De goederen blijven de eigendom van ramenwebshop totdat ze volledig betaald zijn.

Indien betalingstermijnen worden overschreden zullen alle administratieve en gerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van de schuld toegevoegd worden aan de vordering. Raamwebshop zal ook een jaarlijkse nalatigheidsintrest aanrekenen van 10% en dit voor de periode van verval van factuur tot volledige betaling van de vordering + kosten. Deze intrest wordt ook gerekend op de kosten.

GDPR

Ramenwebshop houdt en verwerkt al de gegevens die nodig zijn om de bestelling te behandelen. Ook na de bestelling worden de gegevens bijgehouden voor een periode van 7 jaar

Ramenwebshop mag deze gegevens gebruiken voor commerciƫle doeleinden.

Deze gegevens mogen nooit gegeven/verkocht worden aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. Dit tenzij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bestelling.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om van zijn bestelling af te zien tot een periode van 14 dagen na het plaatsen ervan. Dit geldt niet voor producten die op maat worden gemaakt of besteld worden volgens de specificaties van de klant waardoor ze niet of moeilijk onmiddellijk verkocht kunnen worden aan een andere partij.

Geschillen

Voor elk geschil is de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Mechelen van kracht. Deze bepaling heeft precedent op de plaats van levering.

Back To Top